Sąd Najwyższy przedstawił pytania prawne w odniesieniu do zadośćuczynienia dla bliskich poszkodowanego

W dniu 24 lipca 2019 r. Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, rozpoznając skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego wywiedzioną od wyroku Sądu Apelacyjnego w W. z dnia 8 stycznia 2016 r., którym Sąd odwoławczy zmienił częściowo wyrok Sądu pierwszej instancji w ten sposób, że oddalił powództwo B.P. oraz małoletniego B.P. (tj. żony i…

Zadośćuczynienie i odszkodowanie za nienależycie wykonany zabieg makijażu permanentnego brwi

Wyroki za wadliwe działania kosmetyczne nie tylko mogą przestrzec osoby obecnie wykonujące zawody kosmetyczek, ale również te które wykonują makijaż permanentny. Tym razem sprawa klientki, które skorzystała z usługi makijażu permanentnego brwi. W uzasadnieniu swojego stanowiska klientka wyjaśniła, że na skutek nienależycie wykonanego zabiegu makijażu permanentnego brwi, została oszpecona, co w konsekwencji naraziło ją na przykrości ze…