Suplement diety i produkt leczniczy a wprowadzanie konsumenta w błąd.

Jeżeli produktowi przypisuje się właściwości zapobiegania lub leczenia chorób to nie jest on suplementem diety, lecz produktem leczniczym. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 12 lutego 2014 r. III SA/Kr 776/13