Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 – Ważne informacje dla bezzałogowych statków powietrznych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 roku w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa lotniczego. Zmieniające: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i…

Parlament przyjął unijne przepisy bezpieczeństwa dla dronów

Jednakowy poziom bezpieczeństwa na terenie UE Stymulacja rozwoju rynku dzięki koordynacji przepisów Modernizacja zasad bezpieczeństwa w lotnictwie w odpowiedzi na nowe wyzwania Posłowie poparli przepisy dla całej UE, zapewniające bezpieczne używanie dronów oraz aktualizujące zasady bezpieczeństwa dla lotnictwa. We wtorek posłowie przyjęli projekt przepisów, uzgodnionych już nieformalnie z Radą, w listopadzie 2017 roku, dotyczących zasad…

Wytyczne SSRLSZ RP w sprawie lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi w MATZ i MCTR

8 maja 2018 roku, Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej opublikowało wytyczne w sprawie uszczegółowienia zasad wykonywania lotów modeli latających oraz bezzałogowych statków powietrznych o MTOM nie większej niż 25 kg w strefach ruchu lotniskowego lotnisk wojskowych (MATZ) oraz strefach kontrolowanych lotnisk wojskowych (MCTR). Wytyczne Szefa SSRLSZ RP dotyczą wykonywania zarówno wykonywania lotów…