Suplement diety i produkt leczniczy a wprowadzanie konsumenta w błąd.

Jeżeli produktowi przypisuje się właściwości zapobiegania lub leczenia chorób to nie jest on suplementem diety, lecz produktem leczniczym. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 12 lutego 2014 r. III SA/Kr 776/13  

Nie wykazanie skutków usługi fryzjerskiej może doprowadzić do oddalenia powództwa w całości. 

Nie wykazanie skutków usługi fryzjerskiej oraz brak związku przyczynowo skutkowego może doprowadzić do oddalenia powództwa w całości. Wyrokiem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi o sygnaturze I C 617/15, Sąd uznał, że Pozwem z dnia 15 lipca 2015 r. klientka wystąpiła przeciwko fryzjerce o zapłatę kwot: 10.000 złotych tytułem zadośćuczynienia z ustawowymi odsetkami od dnia 3 marca…

Sąd Najwyższy przedstawił pytania prawne w odniesieniu do zadośćuczynienia dla bliskich poszkodowanego

W dniu 24 lipca 2019 r. Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, rozpoznając skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego wywiedzioną od wyroku Sądu Apelacyjnego w W. z dnia 8 stycznia 2016 r., którym Sąd odwoławczy zmienił częściowo wyrok Sądu pierwszej instancji w ten sposób, że oddalił powództwo B.P. oraz małoletniego B.P. (tj. żony i…

Ustawa o zaufanych technologiach – blockchain stworzona przez Księstwo Liechtenstein

6 czerwca 2019 roku Księstwo Liechtenstein podczas pierwszego czytania z wielkim entuzjazmem przyjęto ustawę o zaufanych technologiach.  Księstwo Liechtenstein stworzyło jako pierwsze ustawę o zaufanych technologiach, której celem jest rozwój technologii blockchain. Nazwa ustawy została zmieniona na Token und VT-Dienstleister-Gesetz (TVT-Gesetz). Pierwsze czytanie okazało się sukcesem.  Ustawa skierowana jest dla wszystkich podmiotów, których usługi są…

Działalność nierejestrowa – początkująca kosmetyczka musi posiadać kasę fiskalną i nadany NIP, jednak nie musi zgłaszać działalności gospodarczej

30 kwietnia weszły w życie nowe przepisy dotyczące działalności nierejestrowej, które istotnie wpłynęły na osoby, które stawiają pierwsze kroki w prowadzeniu „własnych biznesów” ale boją się zakładać działalności gospodarczej. Nie musieliśmy długo czekać na interpretacje urzędów skarbowych w tym temacie. Nowe przepisy dają szansę nowym podmiotom „spróbować” prowadzić swój biznes bez konieczności rejestracji w CEIDG…